Jaka jest Twoja samoocena seksualna?

 

Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego inicjujesz - lub wprost przeciwnie - odmawiasz seksu swojemu partnerowi? Możliwe, że ma w tym spory udział twoja samoocena seksualna, która jest istotnym składnikiem satysfakcji seksualnej oraz wpływa na jakość relacji intymnej z partnerem. 

W obszarze seksuologii coraz częściej podejmuje się temat samooceny seksualnej, rozumianej jako subiektywną ocenę własnych myśli, uczuć i zachowań seksualnych, które można przydzielić do pięciu konkretnych kategorii. Pierwsza z nich to wprawa i doświadczenie rozumiane jako zdolność do zadowalania i bycia zadowalanym przez partnera seksualnego. Kolejna dotyczy poczucia atrakcyjności seksualnej w odniesieniu do innych osób. Trzecia kategoria to kontrola, czyli zdolność do kierowania własnymi uczuciami, myślami i zachowaniami seksualnymi. Na czwartą kategorię składa się ocena moralna, dotycząca zbieżności pomiędzy seksualnymi myślami, uczuciami i zachowaniami, a własnym standardem moralnym. Ostatnia kategoria to adaptacyjność, rozumiana jako zgodność osobistych celów z dotychczasowymi doświadczeniami seksualnymi. 

Badania, które przeprowadziłam w ramach swojej pracy magisterskiej wykazały, że istnieje dwukierunkowy związek pomiędzy samooceną seksualną a satysfakcją seksualną. Wysoka samoocena seksualna skutkuje podwyższeniem poziomu satysfakcji seksualnej i odwrotnie. Świadomość swojej wartości w sferze seksualności staje się coraz ważniejszym składnikiem udanego współżycia. Jeżeli nigdy nie zastanawiałaś się nad swoją samooceną seksualną, masz okazję zagłębić się w swoje osobiste doświadczenia, przeczucia i emocje. Pytania, które przytaczam, pochodzą z kwestionariusza, nazwanego Inwentarzem Samooceny Seksualnej autorstwa Pauli Zeanah i Conrad’a Schwartz’a. Daj sobie czas na zastanowienie się nad różnymi aspektami własnej seksualności. Tutaj nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Reakcje na uczucia związane z seksem bywają bardzo różne. Zapytaj siebie, co sądzisz osobno o każdym pytaniu, a następnie zastanów się, jaki nastrój wywołała w Tobie tematyka własnej seksualności. Odpowiedzi mogą być dla Ciebie bardzo zaskakujące, a zarazem inspirujące do zmian i kolejnych przemyśleń.

Jak postrzegasz siebie i swój wygląd zewnętrzny? 
Czy jesteś dumna ze swojego ciała? 
Czy czułabyś się szczęśliwsza, gdybyś wyglądała inaczej? 
Czy potrafisz zrelaksować się podczas aktywności seksualnej?
Jak ważne miejsce zajmuje seks w Twoim życiu? 
Czego nauczyłaś się o sobie, podczas swoich seksualnych doświadczeń? 
Czy Twoje zachowania seksualne są zgodne z wyznawanymi przez Ciebie zasadami moralnymi? 
Czy masz świadomość, że Twój partner dba o Twoje granice? 
Czy szanuje Twoje decyzje dotyczące tego, jak daleko chcesz posunąć się podczas seksu? 
Czy martwisz się, że zostaniesz wykorzystana? 
Co myślisz o sobie po akcie seksualnym? 
Czy jesteś zadowolona ze swoich umiejętności zadowalania partnera? 
Czy akceptujesz swoje odczucia seksualne? 
W jaki sposób doświadczenia seksualne przyczyniły się do Twojego obecnego obrazu siebie?

Skoro już zastanowiłaś się nad powyższymi pytaniami i przypomniałaś sobie różne sytuacje z własnego życia, być może zgodzisz się, że samoocena seksualna ma znaczący wpływ na Twoje funkcjonowanie w relacjach intymnych. Osoby o wysokim poczuciu własnej wartości seksualnej akceptują siebie jako istotę seksualną, czują się bezpiecznie w kontakcie z partnerem, potrafią komunikować swoje potrzeby oraz zaspokajać potrzeby drugiej osoby. Zachowania te są nierozerwalnie związane z odczuwaniem większej satysfakcji seksualnej. 

Liczę na to, że mój tekst, stanie się wstępem do dalszych przemyśleń na temat roli samooceny seksualnej w Twoim życiu, a także – w dalszej perspektywie – będzie impulsem do działania na rzecz jeszcze bardziej satysfakcjonującego współżycia. Wszak nawet pewne niemieckie przysłowie mówi, że „sens życia to pokonywać jakoś czas pomiędzy dwoma orgazmami…”

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 

Popularne posty

Fb